ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ - Μονάδα Λόγου + Γραφής


Λογοθεραπεία, Μαθησιακές δυσκολίες, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, Ειδική αγωγή
Αναζήτηση

Δυσαριθμησία

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δυσαριθμησία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που έχουν ορισμένα παιδιά στα μαθηματικά. Τα παιδιά με δυσαριθμησία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά που έιναι σημαντικά σοβαρότερες από αυτές των συμμαθητών τους και εμφανίζουν σημαντικά μειωμένη μαθηματική ικανότητα, που βρίσκεται πολύ πιο κάτω από την αναμενόμενη για την ηλικία τους. Όπως και στη περίπτωση της Δυσλεξίας, δεν σχετίζεται με τη χαμηλή νοημοσύνη.

Τα συμπτώματα της διαταραχής αυτής αφορούν στη λογικομαθηματική ικανότητα των παιδιών. Με άλλα λόγια, και στο μηχανισμό των πράξεων ή/και στο μηχανισμό επίλυσης των προβλημάτων. Αναλυτικότερα, τα παιδιά με δυσαριθμησία:

  • Αδυνατούν να αναγνωρίσουν ή και να διακρίνουν τα αριθμητικά σύμβολα (+ - ? ?).
  • Αδυνατούν να διακρίνουν και να στοιχίσουν σωστά σε μια πράξη τις μονάδες, τις δεκάδες ...
  • Μπερδεύουν τους μηχανισμούς των πράξεων.
  • Ξεχνούν να υπολογίσουν τα κρατούμενα.
  • Ξεχνούν και, ενώ κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη (αφαίρεση), συνεχίζουν κάποια άλλη (πρόσθεση).
  • Δυσκολεύονται στην απομνημόνευση της προπαίδειας. 
  • Μπερδεύουν τη σειρά που ακολουθούμε κατά την εκτέλεση μιας πράξης.
  • Αδυνατούν να βρουν το μηχανισμό που χρειάζεται για την επίλυση των προβλημάτων.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των Μαθηματικών, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή της Δυσαριθμησίας είναι σημαντική ώστε να μην προκληθούν κενά στη εκμάθηση, σε βαθμό που ο μαθητής πιθανόν να μην μπορεί να ακολουθήσει τη ροή του αντκειμένου σε σχέση με τους συνομηλίκους του.
Νέα Μάκρη: Αγ. Κων/νου 6, 19005
ΤΗΛ: 2294095885
ΚΙΝΗΤΟ: 6937303071
Αθήνα: Λένορμαν 255
ΤΗΛ: 2105155906
ΚΙΝΗΤΟ: 6972023288