ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ - Μονάδα Λόγου + Γραφής


Λογοθεραπεία, Μαθησιακές δυσκολίες, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, Ειδική αγωγή
Αναζήτηση

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Τι είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για τη δυσλεξία. Ωστόσο η δυσλεξία αν και αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση Ειδικής Μαθησιακής Δυσκολίας δεν είναι η μόνη.

Με τον όρο Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή Διαταραχές (ΕΜΔ), ονομάζουμε τις δυσκολίες εκείνες οι οποίες είναι σημαντικά σοβαρότερες και πιο επίμονες από αυτές που αντιμετωπίζει ένας μέσος μαθητής

. Οι ΕΜΔ εκδηλώνονται με ειδικές και σημαντικές ελλείψεις στην εκμάθηση των σχολικών δεξιοτήτων, τη χρονική περίοδο που αναμένονται να κατακτηθούνκαι να αναπτυχθούν και είναι εγγενείς στο άτομο, σχετίζονται δηλαδή με κάποια αδυναμία στις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου.

Οι ΕΜΔ δεν οφείλονται απαραίτητα σε χαμηλή νοητική ικανότητα ή στην έλλειψη εκπαιδευτικών ευκαιριών, παρόλο που οι ευκαιρίες για μάθηση και η ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας παίζουν ρόλο στην εμφάνιση και την εξέλιξη των δυσκολιών αυτών.

Ειδικότερα οι ΕΜΔ εντοπίζονται σε έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

  • Ανάγνωση
  • Γραφή
  • Ορθογραφία
  • Μαθηματικά

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία υπολογίζεται ότι το 25% των παιδιών παρουσιάζει διάφορους τύπους ΕΜΔ. Από αυτές οι σοβαρές διαταραχές κυμαίνονται σε ποσοστό 5-6% ενώ πιο ελαφρά περιστατικά εμφανίζονται στους υπόλοιπους μαθητές.
Νέα Μάκρη: Αγ. Κων/νου 6, 19005
ΤΗΛ: 2294095885
ΚΙΝΗΤΟ: 6937303071
Αθήνα: Λένορμαν 255
ΤΗΛ: 2105155906
ΚΙΝΗΤΟ: 6972023288