ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ - Μονάδα Λόγου + Γραφής


Λογοθεραπεία, Μαθησιακές δυσκολίες, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, Ειδική αγωγή
Αναζήτηση

Ελλειμματική προσοχή

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας (adhd)

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ ή adhd) σχετίζεται κυρίως με την αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, καθώς επίσης και την υπερκινητικότητα. Τα κύρια συμπτώματα του adhd αφορούν Απροσεξία, Παρορμητικότητα και Υπερκινητικότητα. Συγκεκριμένα, ως προς την:

  • Απροσεξία: τα παιδιά με adhd δυσκολεύονται πάρα πολύ να συγκεντρωθούν, και όταν το κάνουν αποσπώνται πολύ εύκολα με το παραμικρό ερέθισμα· φαίνονται αφηρημένα, ή ότι δεν ακούν ή δεν προσέχουν αυτά που τους λέμε· κάνουν λάθη απροσεξίας και αντιμετωπίζουν δυσκολία στην οργάνωση και εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας (κάποιο παιχνίδι, μια άσκηση...)· αποφεύγουν δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια, κάνουν λάθη κατά την εκτέλεση κάποιας οδηγίας και συχνά ξεχνούν ή χάνουν τα πράγματά τους.


  • Παρορμητικότητα: τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ συχνά δεν περιμένουν να ολοκληρωθεί μια ερώτηση και "ξεφουρνίζουν" την απάντηση· δυσκολεύονται να περιμένουν τη σειρά τους στο παιχνίδι ή και γενικά σε καταστάσεις που αυτό απαιτείται· φαίνονται ανυπόμονα, δυσκολεύονται να ακολουθούν κανόνες και εντολές και μπορεί να κάνουν επικίνδυνα πράγματα για τον εαυτό τους.
  • Υπερκινητικότητα: στριφογυρίζουν στη θέση τους και παίζουν/κινούν νευρικά τα χέρια ή τα πόδια τους· σηκώνονται από τη θέση τους και δυσκολεύονται να καθίσουν ήσυχα άκομα κι όταν αυτό απαιτείται (στο σχολείο - ιδιαίτερα κατά τις πρώτες τάξεις - σε μια επίσκεψη...)· ενδέχεται να τρέχουν εδώ κι εκεί, να σκαρφαλώνουν σε ψηλά σημεία (λειτουργώντας παρορμητικά)· συχνά έχουν δυσκολία να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και μιλούν υπερβολικά πολύ.

Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι η ΔΕΠ-Υ δεν αφορά μόνο στις σχολικές δραστηριότητες, αλλα χαρακτηρίζει τη δράση και τη συμπεριφορά του ατόμου συνολικά, σε όλους τους τομείς της ζωής του (στο σπίτι, τη δουλεία...)· 'Eτσι, ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ, δεν είναι υπερκινητικό, ή δεν εμφανίζει μέρος των παραπάνω συμπτωμάτων μόνο στο σχολείο ή το σπίτι.

Οι δυσχέρειες που έχουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ αφορούν τόσο την σχολική επίδοση του παιδιού, όσο και την κοινωνικότητά του. Πολλές φορές δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής και να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της τάξης τους. Εφόσον η συμπεριφορά τους είναι παρορμητική, δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί (τόσο στο σπίτι, όσο και μέσα στην τάξη και το χώρο του σχολείου γενικότερα), γεγονός που επηρεάζει τις σχέσεις τους με τους γονείς, τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους.

Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ γονέων και δασκάλων / καθηγητών, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η "προβληματική" συμπεριφορά ενός παιδιού με ΔΕΠ-Υ δεν είναι ανυπακοή ή αυθάδεια, αλλά δυσκολία ελέγχου της, η οποία ωστόσο αντιμετωπίζεται με σωστές στρατηγικές και καθοδήγηση από ειδικούς.
Νέα Μάκρη: Αγ. Κων/νου 6, 19005
ΤΗΛ: 2294095885
ΚΙΝΗΤΟ: 6937303071
Αθήνα: Λένορμαν 255
ΤΗΛ: 2105155906
ΚΙΝΗΤΟ: 6972023288