ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ - Μονάδα Λόγου + Γραφής


Λογοθεραπεία, Μαθησιακές δυσκολίες, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, Ειδική αγωγή
Αναζήτηση

Λογοθεραπεία

Τί είναι η Λογοθεραπεία;

Η λογοθεραπεία είναι το αντικείμενο της επιστήμης της λογοπεδικής η οποία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών επικοινωνίας δηλαδή των διαταραχών λόγου, φωνής και ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Ως διαταραχή επικοινωνίας ή λόγου εννοούμε την αδυναμία του παιδιού να αναπαράγει φθόγγους, σε βαθμό που να δυσχεραίνεται σημαντικά η έκφραση του ή και η κατανόηση του προφορικού του λόγου από τρίτους.

Τι είναι τα προβλήματα λόγου και ομιλίας;

Ο λόγος για ένα παιδί που αναπτύσσεται θεωρείται μια θεμελιώδη λειτουργία επικοινωνίας, σκέψης, μάθησης, έκφρασης ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες του.

Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας επηρεάζουν την επικοινωνία του παιδιού καθώς και την σχέση του με τον εαυτό του και τους γύρω του. Η συχνότερη εκδήλωσή τους είναι κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας κάτι που αποδεικνύει την αναγκαιότητα της έγκαιρης παρέμβασης του λογοπεδικού ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και έτσι να αποκατασταθεί η γλωσσική οργάνωση και να μην δημιουργηθούν τυχόν προβλήματα στην κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής .

Ειδικότερα με τον όρο «διαταραχή ομιλίας» εννοούμε:

 • δυσκολίες στην άρθρωση ( το παιδί δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τα όργανα της άρθρωσης με αποτέλεσμα να μην παράγει έναν ή περισσότερους φθόγγους )
 • δυσκολίες στην φωνολογία (μπορεί να παράγει φθόγγους αλλά στην έκφραση του να τους μπερδεύει, να παραλείπει ή να τους αντικαθιστά με άμεσο αποτέλεσμα να επικοινωνεί μόνο με άτομα του στενού περιβάλλοντος του.)

Πότε αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε την ύπαρξη ενός προβλήματος στην ομιλία;

Σημαντική στον εντοπισμό ενός προβλήματος ομιλίας είναιι η χρονολογική ηλικία του παιδιού . Μπορεί ένα παιδί 2-3 χρονών να μην μιλάει «καθαρά» αλλά στα 4-5 του χρόνια επιβάλλεται να έχει ολοκληρώσει ,έστω και όχι πλήρως, την οργάνωση του φωνολογικού του συστήματος ώστε η ομιλία του να είναι κατανοητή πέραν του στενού περιβάλλοντος του.

Δυσκολίες έκφρασης με βάση την χρονολογική ηλικία του παιδιού μπορεί να είναι:

 • Μη χρησιμοποίηση λέξεων στην ηλικία των 18 μηνών.
 • Η έλλειψη προτάσεων 2 λέξεων στην ηλικία των 2 ετών.
 • Ο λεξιλογικός πλούτος του να περιορίζεται σε 100 λέξεις στα 3 του χρόνια.
 • Η έλλειψη χρήσης προθέσεων ή πληθυντικού αριθμού στα 3-4 χρόνια.
 • Να κάνει προτάσεις με λιγότερες από 4 λέξεις στα 3-4 χρόνια.
 • Να παραλείπει μέρος λέξεων (συλλαβές) στην ηλικία των 4-5 χρονών.

Στις δυσκολίες κατανόησης έχουμε:

 • Την έλλειψη ανταπόκρισης σε οικεία ονόματα στην ηλικία του 1 χρόνου.
 • 'Ελλειψη εντοπισμού καθημερινών αντικειμένων όταν του ζητηθούν στην ηλικία 18 μηνών.
 • Μη εκτέλεση απλών εντολών (π.χ. δώσε - πάρε)
 • Μη κατανόηση γραμματικών στοιχείων (π.χ. ερώτηση - άρνηση)στην ηλικία των 2,5 ετών.

Οι ηλικίες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.

Πως γίνεται η διάγνωση προβλημάτων λόγου ή ομιλίας;

Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται από τους γονείς και επισημαίνονται από τον παιδίατρο αλλά αξιολογούνται από τον λογοπεδικό. Ο λογοπεδικός ύστερα από τη λήψη ενός αναλυτικού ιστορικού ανάπτυξης του παιδιού μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση του ίδιου του παιδιού .Με βάση τα στοιχεία του ιστορικού καθώς και την κλινική του εικόνα μπορεί να εντοπίσει και εστιάσει το επικοινωνιακό πρόβλημα του παιδιού.

Παράλληλα, αξιολογεί και τη γνωστική, κινητική ανάπτυξη του παιδιού καθώς και την ψυχολογική του ωριμότητα που σε κάποιες περιπτώσεις παραπέμπει σε άλλο ειδικό (παιδοψυχολόγο-εργοθεραπευτή).

Είναι καλό η θεραπευτική - αποκαταστασιακή παρέμβαση των παιδιών να ξεκινάει το συντομότερο δυνατό, με απώτερο στόχο, όπου και όταν είναι εφικτό, το πρόβλημα να έχει διορθωθεί πριν το παιδί ξεκινήσει σχολείο ώστε να αποφευχθούν μια σειρά άλλων προβλημάτων (ανάγνωση , γραφή, ψυχολογικά προβλήματα κ.λ.π.)

Επειδή πολύ συχνά ο λογοπεδικός είναι ο πρώτος που βλέπει ένα παιδί, λόγω του ότι τα προβλήματα λόγου είναι αυτά που προβληματίζουν τους γονείς, σημαντικό μέρος της δουλειάς του είναι να συνεργάζεται στενά με διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, κοινωνικό λειτουργό.

Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά όταν κατά την αξιολόγηση του εντοπίσει προβλήματα άλλου χαρακτήρα για να μπορεί να κατευθύνει σωστά τους γονείς παραπέμποντας τους στους ανάλογους ειδικούς θεραπευτές .
Νέα Μάκρη: Αγ. Κων/νου 6, 19005
ΤΗΛ: 2294095885
ΚΙΝΗΤΟ: 6937303071
Αθήνα: Λένορμαν 255
ΤΗΛ: 2105155906
ΚΙΝΗΤΟ: 6972023288