ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ - Μονάδα Λόγου + Γραφής


Λογοθεραπεία, Μαθησιακές δυσκολίες, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, Ειδική αγωγή
Αναζήτηση

Συμβουλευτική

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τι είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία;

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι η επιστήμη που βοηθάει τον συμβουλευόμενο να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στενοχώρια, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει, να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων του και να μπορεί να παίρνει μόνος του αποφάσεις. Επίσης τον βοηθάει να κάνει καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει ή να αναπτύξει νέες μεθόδους που θα τον διευκολύνουν να ελέγχει και να ρυθμίζει τις σκέψεις και τις πράξεις του.

Τι είναι η Συμβουλευτική γονέων και παιδιών;

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε όλους τους γονείς. Δεν είναι απαραίτητο ο γονιός να αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με το παιδί του για να απευθυνθεί στον ψυχολόγο. Η συζήτηση με το σύμβουλο- ψυχολόγο βοηθάει τους γονείς να έχουν μία καλύτερη εικόνα της διαπαιδαγώγησης και εξέλιξης του παιδιού τους, να απαλλαγούν από το άγχος τους αν είναι καλοί γονείς ή όχι, να ενημερωθούν για τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού και να αλλάξουν, αν χρειαστεί, τη στάση και τη συμπεριφορά απέναντι στο παιδί τους, ώστε να έχουν καλύτερη σχέση με αυτό. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι βοηθάει στην πιο γρήγορη και εύκολη αποδοχή του γονιού από το παιδί τους, γεγονός που θεμελιώνει την πορεία μιας καλύτερης σχέσης, η οποία απολήγει στην ψυχική ισορροπία του παιδιού.

Μέσα από την ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και γονείς, γίνεται συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη και πορεία της οικογένειας. Ο ψυχολόγος συνδράμει την οικογένεια να κατανοήσει, να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει προβλήματα που μπορεί να ποικίλουν ανά περίπτωση. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων προβλημάτων είναι οι συναισθηματικές διαταραχές, το διαζύγιο, το πένθος, φοβίες ή προβλήματα συμπεριφοράς. Μέσα από την ψυχολογική στήριξη αναζητείται και επιτυγχάνεται η θεραπεία και η αποκατάσταση της ισορροπίας και ψυχικής υγείας ατόμου και οικογένειας.

Ποια η σχέση των Διαταραχών συμπεριφοράς με τις Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες;

Πολύ συχνά στην περίπτωση παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες συνυπάρχουν και Συναισθηματικές Διαταραχές ή Διαταραχές Συμπεριφοράς. Η σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις έχει διττό χαρακτήρα.

  1. Η μετ' εμποδίων παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου και η ανεπαρκής σχολική επίδοση (η οποία συχνά δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειες που καταβάλλει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες) είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

    Τα παιδιά με ΕΜΔ βιώνουν σχεδόν επί καθημερινής βάσεως τη σχολική αποτυχία λόγω της επικείμενης δυσκολίας τους να ακολουθήσουν τους ρυθμούς και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος. Έτσι, αισθάνονται ότι υστερούν σε σχέση με τους άλλους συμμαθητές τους με αποτέλεσμα να μειώνεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή τους. Ο τρόπος που το κάθε παιδί αντιδρά και αμύνεται σε μια τέτοια κατάσταση ποικίλει ανάλογα με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Δύο όμως είναι οι βασικές συμπεριφορές που απαντώνται: αποτραβηγμένη/εσωστρεφής στάση (άγχος, κατάθλιψη) και επιθετική/παραπτωματική συμπεριφορά (περιθωριοποίηση, προκλητική συμπεριφορά).
  2. Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη περίπτωση· η παρουσία κάποιου αγχογόνου παράγοντα στη ζωή ενός παιδιού (μια σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός παιδιού - διαζύγιο, θάνατος, αλλαγή περιβάλλοντος...) πιθανόν να προκαλέσει μαθησιακές δυσκολίες. Και πάλι όμως ο τρόπος που θα αντιδράσει το παιδί εξαρτάται από την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στην περίπτωση που γίνει αντιληπτή η ύπαρξη κάποιας μορφής Συναισθηματικής Διαταραχής ή Διαταραχής της Συμπεριφοράς είναι αναγκαίο να καταρτιστεί εξειδικευμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ψυχοφθόρες καταστάσεις.
Νέα Μάκρη: Αγ. Κων/νου 6, 19005
ΤΗΛ: 2294095885
ΚΙΝΗΤΟ: 6937303071
Αθήνα: Λένορμαν 255
ΤΗΛ: 2105155906
ΚΙΝΗΤΟ: 6972023288